Zgłoszenia

Dziękujemy Ci za Twoją chęć, by dołączyć do grona Ewangelizatorów podczas tegorocznej Lednicy. Z każdym rokiem jest nas coraz więcej, co stawia przed nami nowe wyzwania, ale też otwiera kolejne możliwości, bo każdy z Ewangelizatorów wnosi coś niepowtarzalnego wraz ze swoim przyjazdem. Zależy nam na jak najlepszej koordynacji tegorocznej posługi ewangelizacyjnej, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym, oraz na zapewnieniu wszystkim Ewangelizatorom jak najlepszych warunków i pełnego bezpieczeństwa podczas rekolekcji i samego Spotkania na Lednicy. Pomocne będą nam w tym Twoje odpowiedzi, które pozwolą nam trochę Cię poznać; dzięki temu będziemy w stanie lepiej przygotować rekolekcje i ewangelizację. Chcemy też, w miarę możliwości, zawczasu być gotowymi do rozwiązania potencjalnych trudności, które mogą się pojawić. Dlatego prosimy Cię o wypełnienie formularza. Wierzymy, że dzięki temu razem będziemy mogli jeszcze owocniej przeżyć Ewangelizację na Lednicy i czas przygotowania do niej!

Po wejściu na poniższą stronę będziesz miał możliwość wypełnienia formularza. Następnie na Twojego maila zostanie wysłane potwierdzenie, które nie jest jeszcze ostateczną decyzją o przyjęciu Cię do służb. Informację o zakwalifikowaniu Cię otrzymasz w ciągu kilku dni w osobnym mailu. Wiadomość zawierać będzie także numer konta, na który do dnia 20. maja należy przesłać bezzwrotny zadatek w wysokości 90zł.

ZAPISY